www.KiraraOnline.Com, transaksi bergaransi, aman dan pasti

PROMO ! PROMO! PROMO!
Beli 4 paket CD bayar 3 paket saja, beli 7 paket CD bayar 5 CD saja !!!

Wayang - Koleksi Audio wayang, ebook dan MP3 klenengan

WAYANG
Kumpulan koleksi cerita wayang, audio wayang, Gending Jawa dan Klenengan


Wayang, oleh para pendahulu negeri ini sangat mengandung arti yang sangat dalam. Sunan Kali Jaga dan Raden Patah sangat berjasa dalam mengembangkan Wayang. Para Wali di Tanah Jawa sudah mengatur sedemikian rupa menjadi tiga bagian. Pertama Wayang Kulit di Jawa Timur, kedua Wayang Wong atau Wayang Orang di Jawa Tengah, dan ketiga Wayang Golek di Jawa Barat. Masing masing sangat bekaitan satu sama lain. Yaitu "Mana yang Isi(Wayang Wong) dan Mana yang Kulit (Wayang Kulit) harus dicari (Wayang Golek)"

Cerita yang dikisahkan dalam pagelaran wayang biasanya berasal dari Mahabharata dan Ramayana. Bagi mereka yang ingin mendengarkan tembang-tembang jawa, klenengan, gending maupun cerita wayang kulit semoga koleksi ini bisa jadi penghibur.

Isi

Cerita Wayang Kulit MP3 (audio)

Ki Anom Suroto
Semar Mbangun Kayangan

Ki mantep Soedarsono
Bimo Suci

Ki Nartosabdho

PENDOWO NGENGER
Anoman Obong
kresna duta
WO Goro-goro


Gending dan Klenengan (74 file MP3)
Berisi Karawitan dan klenengan Tembang, Ladrang, Sekar Macapat, Gambuh, pangkur, Dandanggula, asmaradana dan gambyong . Dibawakan oleh Nyi Tjondrolukito, Nyi Supadmi dll
Gending-Gending Karya emas Ki Nartosabdo

Ebook Wayang
Arjuna Sasrabahu
Arjuna Wiwaha - Bahasa Jawa
Arjuna Wiwaha - Ringkasan Bahasa Indonesia
Ketika dewa memaksakan kehendaknya
Mahabarata
Ramayana
Sumantri Ngenger - Bahasa Indonesia (Ringkasan)
Sumantri Ngenger - Bahasa Jawa
Srikandi Belajar memanah

Darmoko - Wayang dan Negara
Gambar Wayang - Gagrak Surakarta
Hardjowirogo - Sedjarah Wajang Purwa
Kapi Jembawan (Bhs Jawa)
Limbuk (Bhs Jawa)
makna perang bharatayuda
Raden Barata (Bhs Jawa)
Ringkasan cerita ramayana
Serat Padhalangan 26 (Bhs Indonesia Ringkasan)
Serat Padhalangan 26 (Bhs Jawa)
Tokoh Ramayana
Tokoh Wayang

Harga Rp 75.000,-